Фирма МК ГРУП 2021

Свържи се с фирма МК ГРУП 2021

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Транспортна дейност; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни и превозни сделки; Складови и лицензионни сделки; Сделки с интелектуална собственост; Хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни информационни, програмни, импресарски и други услуги под формата на предприятие; Покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Лизинг, както и всяка друга незабранена от закона дейност.