Фирма МК ТРЕЙД 21

Свържи се с фирма МК ТРЕЙД 21

ПРОЕКТИРАНЕ,ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ И ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВЦИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КРАЙНИ КЛИЕНТИ. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕКО ПЕЛЕТИ И ЕКО БРИКЕТИ; ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЛЕТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СОЛАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЖИВОТНИ И ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ ЗЪРНО И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ – НОВИ И ВТОРА УПОТРЕБА; ПОКУПКА, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕЖДАНЕ ИЛИ СТОПАНИСВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ТУРИСТИЧЕСКА И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/; ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ СВЪРЗАНА С ТУРИЗМА; ШИВАШКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ, КОНСУЛТАНТСКИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ПРОЕКТАНТСКИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.

с. Градина, ул. ПРАГА 4