Фирма МК-ВИДЕО ФОТОГРАФИЯ

Свържи се с фирма МК-ВИДЕО ФОТОГРАФИЯ

Фото, видео и аудио услуги; художествена фотография; предпечат, информационна и рекламна дейност; пиар; консултантска дейност; провеждане на семинари; организиране на сватби, изложби и други тържества; ремонт на техника и компютри; Сторителство и всички свързани с него дейности; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки собствено производство; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни и превозни сделки; Менителници, записи на заповед и чекове; Складови сделки; Лицензионни сделки; Сделки с интелектуална собственост; Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или др. услуги; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Лизинг, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на деистващото законодателство.

с. Крепча, ул. ул. Хан Аспарух 10