Фирма МЛ-АРТ

Свържи се с фирма МЛ-АРТ

Придобиване, управление и експлоатация на недвижими имоти, строително предприемачество, строеж на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, сделки с произведения на изкуството, както и всяка друга дейност, която не е забранена от законите на Република България, а в случаите, когато е необходимо специално разрешение, лиценз и друго – след получаване на същото.

гр. София, ул. ул. ПИРИН 32