Фирма Младост Крю

Свържи се с фирма Младост Крю

Външна и вътрешна търговия, онлайн търговия с облекла и аксесоари, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; разкриване на магазини; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; консултантски и маркетингови услуги, както и всички други дейности незабранени от законите на Република България.

гр. София, ул. Иван Маринов Йончев 7