Фирма ММ найлс студио

Свържи се с фирма ММ найлс студио

Фризьорски и козметични услуги, маникюр, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи от всякакъв вид, с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид както на територията на Република България, така и в чужбина, он-лайн продажби, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни предприятия, предприемаческа и консултантска дейност, комисионни, спедиционни и превозни услуги и упражняването на всякакъв вид други дейности и услуги по смисъла на чл. 1, ал. з от ТЗ.

гр. Шумен, ул. бул.СИМЕОН ВЕЛИКИ 73