Фирма ММЕТАЛ ТРЕЙДИНГ БГ

Свържи се с фирма ММЕТАЛ ТРЕЙДИНГ БГ

Вътрешна и външна търговия; търговия с машини и оборудване за селското и горското стопанство и части за тях; проектантска дейност; търговско представителство; транспортна дейност; вътрешни и международни превози; спедиторска дейност в страната и в чужбина; рекламна дейност; производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита и селскостопански стоки; информационна, консултантска и маркетингова дейност и всички други дейности, незабранени със закон.

гр. София, ул. ул.Околовръстен път 128