Фирма МОДЕ ЛОНДЖ 1

Свържи се с фирма МОДЕ ЛОНДЖ 1

отдаване под наем на апартаменти, продажба на билети за пътувания, изготвяне на реклами, мениджмънт консултации, ИТ & софтуер, организиране и провеждане на детски занимания и мероприятия, сделки с недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, производство и продажба на земеделска продукция, хотелиерски услуги, ресторантьорство, рекламни, информационни, програмни или предоставяване на други услуги, незабранени от закона;