Фирма МОДЕРНА БГ

Свържи се с фирма МОДЕРНА БГ

Уеб дизайн и програмиране; интернет услуги и провайдерство; производство и покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; консултантски услуги; реклама; мениджмънт; сделки с интелектуална собственост; информационна, импресарска и печатарска дейност; търговско представителство и посредничество; външно-и вътрешнотърговска дейност, експорт-импорт, реекспорт; електромонтьорски услуги; автосервизни услуги; както и всяка друга дейност незабранена от закон.

гр. Пловдив, ул. ул. „Янко Сакъзов“ 25