Фирма МОМЕНТС

Свържи се с фирма МОМЕНТС

работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел препродажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; търговия на дребно и едро, внос, износ и реекспорт; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други дейности, които не са забранени от закона.