Фирма Монади 777

Свържи се с фирма Монади 777

научно-изследователска, проектно-конструкторска, внедрителска, производствена, преработвателна и ремонтно-възтановителна дейност в страната и чужбина, търговия на едро и дребно у нас и в други страни, маркетинг, реклама, бартерни, реекспортни, лизингови и други операции, свързани с експорта и импорта на стоки и услуги, онлайн търговия, посредничество, агентство и разкриване на бюра и представителства в страната и чужбина, проектиране, строителство и ремонт, производство, изкупуване и преработване на промишлена и селскостопанска продукция, хотелиерство, ресторантска и рехабилитационна дейности, транспортни, авторемонтни, спедиторски, туристически, авторемонтни, спедиторски, туристически и други услуги на населението, експлоатация на забавни, спортни и електронни игри и осъществяване на други дейности, които не са забранени със закон.