Фирма МОНДО БРОС

Свържи се с фирма МОНДО БРОС

Управление и отдаване под наем на собствени активи. Концепция, създаване изработване и търговия на завършени системи за видео игри, на системи и решения за видеоконференти връзки, на виртуални пазарни и търговски сайтове, на системи за партньорство при търговско промотиране на продукти и стоки, на кеш-бек системи и изобщо информационни технологии, концепция, създаване и търговия на всякакви софтуерни продукти и мултимедийни продукти и услуги в областта на интернет и интранет, както и на всякакви информатични и мултимедийни бъдещи и настоящи концепции и решения свързани с предходните области и всякаква друга незабранена от закона дейност