Фирма МОНТАЖНИ И ЗАВАРЪЧНИ УСЛУГИ АПИ 93

Свържи се с фирма МОНТАЖНИ И ЗАВАРЪЧНИ УСЛУГИ АПИ 93

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ПОКУПКА ИЛИ СТРОЕЖ, ИЛИ ОБЗАВЕЖДЕНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПЧЕЛАРСТВО; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ: ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ; СДЕЛКИ В ОБЛАСТТА НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ: РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКО АГЕНСТВО И ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

гр. Айтос, ул. ул. Антон Страшимиров 88