Фирма МОРА ГРИЙН

Свържи се с фирма МОРА ГРИЙН

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; строителство, покупка, ремонт, обзавеждане, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; посредничество при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; изграждане, организиране и експлоатация на търговски, туристически и административни обекти; посреднически, комисионни, спедиционни, транспортни и превозни дейности; посреднически услуги; туристическа дейност; хотелиерство и експлоатация на заведения за хранене, превоз на пътници и товари в страната и чужбина; консултантски услуги, както и всяка друга дейност разрешена от закона, включително лицензни дейности след издаване на съответния лиценз.

гр. София, ул. ул. Цар Асен 65