Фирма Морис Боум

Свържи се с фирма Морис Боум

Дигитален маркетинг; Консултации в стратегията и организацията на продажбите; Консултации в областта на аутсорсинга; Покупко- продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; Търгуване на собствени средства и инвестиции във финансови инструменти с помощта на инвестиционни посредници; Временно управление: коучинг обучение на фронт и бек офис; Моден дизайн; Консултации в социалните медии; Фотосесии за марки и дружества, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона, като дейностите за които законодателството предвижда получаване на разрешение или лиценз ще се извършват след надлежно разрешение.

гр. Варна, ул. ул.“4 -та” 4