Фирма МОСТ АУТО ИМПОРТ

Свържи се с фирма МОСТ АУТО ИМПОРТ

Покупко-продажба на автомобили втора употреба в страната и чужбина; покупко-продажба на авточасти, нови и втора употреба в страната и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; хотелиерски, ресторантьорски, туристически и други услуги; всяка друга дейност разрешена от закона, като при необходимост за упражняването й дружеството ще придобива необходимите лицензи и разрешителни.