Фирма МОТОРАНС

Свържи се с фирма МОТОРАНС

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА; ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ;
ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ВСЯКАКЪВ ВИД ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ;ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОНСУЛТАНТСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; СПЕДИЦИОННА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ;
ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

с. Първенец, ул. ул. АНТИМ I 20