Фирма МОТТО ТРАНСПОРТ

Свържи се с фирма МОТТО ТРАНСПОРТ

Авторемонтни услуги и сервизна дейност по транспортни средства, търговия на едро и дребно със стоки в страната и чужбина, покупко- продажба на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни и други услуги, както и всички други незабранени от закона дейности.

гр. Карлово, ул. ул. Балканска 9А