Фирма МП Софт

Свържи се с фирма МП Софт

Предоставяне на услуги по разработване и поддръжка на софтуер; покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен, обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни/без поща/ и превозни сделки; автосервиз, търговия с авточасти; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, консултантски услуги; строителни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; външнотърговски сделки, внос, износ, реекспорт, бартер; извършване на всякакъв друг вид дейности и услуги, които по предмет и обем изискват да се водят по търговски начин, както и всички дейности и услуги незабранени от закона, а за тези дейности, за които се изисква разрешителен или лицензионен режим- след получаване на съответното разрешение или лиценз.

гр. Стара Загора, ул. Майор Таньо Кавалджиев 107

Телефон: 0889633811