Фирма МТ Строй Консултинг

Свържи се с фирма МТ Строй Консултинг

Строително ремонтни и консултантски услуги в страната и в чужбина, както и извършването на всички други търговски дейности, незабранени със закон, а там, където се изисква лиценз или разрешение- след издаването на такъв.

гр. Казанлък, ул. Свобода 3