Фирма Мулти Медиа Про

Свържи се с фирма Мулти Медиа Про

Рекламна дейност; телекомуникационни и интернет услуги; маркетинг; графичен и уеб дизайн; създаване на софтуерни продукти; експлоатация, проектиране и разработка на уеб-сайтове; уеб хостинг; предоставяне на уеб-пространство за софтуерни приложения; издателска дейност; предоставяне на всякакви видове услуги в страната, търговия с всички видове стоки, превозна, спедиционна, лизингова, транспортна дейност, изкупуване, преработка и търговия – вътрешна и външна, комисионна търговия, туризъм, хотелиерство, търговско представителство и посредничество в страната, както и всички други дейности, незабранени от закона. За извършване на дейност, за която е необходима регистрация, разрешение или лиценз, такава дейност ще бъде осъществявана след получаване на съответната регистрация, разрешение или лиценз.

гр. Пловдив, ул. ул. Никола Вапцаров 29