Фирма Н и К сървиз

Свържи се с фирма Н и К сървиз

Индустриален и промишлен монтаж; заварочна дейност; корабостроене и ремонт; машиностроене; строителен и ел. монтаж; предоставяне на собствени технически групи като работен ресурс; тестване на професионална пригодност; конструиране, поправка, промишлена разработка на метални фабрични конструкции и инсталиране на тръбопроводи; търговско представителство на български и чуждестранни фирми и лица; търговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България, а за тази с разрешителен или лицензионен режим, след надлежното му получаване. Дружеството ще извършва дейността си в страната, чужбина и безмитните зони.

гр. Смолян, ул. бул. „България“ 66