Фирма Н – М и синове

Свържи се с фирма Н – М и синове

ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; производство и търговия със селскостопански произведения и продукти включително и животински такива; вътрешна и външна търговия, в това число и внос, износ, реекспорт, бартер и други специфични външно и вътрешно-търговски операции; вътрешен и външен транспорт както и всяка друга дейност, която не е забранена от закон.

гр. София, ул. Батуня 20

Телефон: **********