Фирма Н С ГАРДЪНС

Свържи се с фирма Н С ГАРДЪНС

проектиране, изграждане и поддържане на паркове и градини, поддръжка на зелени площи и дворни места; производство и търговия с посадъчен материал; градинарство; озеленяване; вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, производство и търговия в страната и чуж-бина с нефтопродукти, животни, зърно и зърнени храни, хранителни и промишлени стоки, строителна и предприемаческа дейност в страната и чужбина, продажба на собствени нед-вижими имоти, посредничество при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство, превоз на хора и товари в страната и чужбина.