Фирма НАБУУ ШОП

Свържи се с фирма НАБУУ ШОП

Производство и търговия на дървени изделия, метални изделия, търговия на едро и дребно, външна и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, мениджмънт, маркетинг и реклама, он-лайн търговия както и всякаква друга дейност, за която няма законова забрана.

Телефон: 0884474733