Фирма НАДЕЖДА ВЪЛКОВА 71

Свържи се с фирма НАДЕЖДА ВЪЛКОВА 71

Посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, фризьорство и козметика, кетъринг, ресторантьорство и хотелиерство, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство, вътрешно и външно търговска дейност – внос или износ на стоки, транспортна дейност в страната и чужбина – превоз на пътници и товари, покупко-продажба и дейности с черни и цветни метали, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, включително и тези, попадащи под специален законоустановен режим, изискващ предварително разрешение /след получаването му/.

гр. Свиленград, ул. ул.”Княз Борис I” 26