Фирма Надилена риъл естейтс

Свържи се с фирма Надилена риъл естейтс

сделки с недвижими имоти, включително покупки, продажби, отдаване под наем, строеж, обзавеждане и управление на недвижими имоти; комисионни и лизингови сделки; търговия със стоки; търговско представителство и посредничество, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, компютърни и интернет услуги; и всякакъв вид други сделки и всякаква друга дейност, която не е забранена от законодателството на Република България.

гр. София, ул. Кораб Планина 66