Фирма НАЙС ТРАВЕЛ 61

Свържи се с фирма НАЙС ТРАВЕЛ 61

ТУРИСТИЧЕСКИ И УВЕСЕЛИТЕЛНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ СТОКИ, ВКЛ. ХРАНИ И НАПИТКИ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПОДДРЪЖКА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБОРУДВАНЕ, СЕРВИЗНИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ДИЗАЙН, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ, ИЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА НА УЕБ-СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.