Фирма НаноДот

Свържи се с фирма НаноДот

Търговско представителство и посредничество. Покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Производство на стоки с цел продажба. Комисионна, спедиционна, складова, превозна дейност, лицензионна дейност, консултантска дейност, както и всички други дейности, които не са забранени със закон.

гр. Варна, ул. Д-р Любен Попов 21