Фирма Нанотехнология 101 България

Свържи се с фирма Нанотехнология 101 България

продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки с цел препродажба, върешен и международен туризъм, хотелиерски, туристически услуги, уелнес услуги, рекламни, информационни, програмни и др. услуги; ресторантьорство, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем; строителна дейност; и всякаква друга дейност и сделки незабранени със закон.

гр. Хасково, ул. ул. “Симеон Стоянов” 3