Фирма НАШЕ СЕЛО БГ

Свържи се с фирма НАШЕ СЕЛО БГ

Търговия с плодове и зеленчуци, вътрешно и външнотърговска дейност, он-лайн търговия, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, транспортни, спедиционни и превозни сделки, туристически, рекламни или други услуги, покупко-продажба на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, строително-ремонтна дейност, както и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон. Когато има разрешителен режим, след съответното разрешение.

Телефон: 0878/873984