Фирма НАСИ 2021

Свържи се с фирма НАСИ 2021

покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на дребно със стоки за деца, храни, аксесоари и козметика; търговия на дребно и едро със стоки за бита, промишлени и хранителни стоки; онлайн търговия със закупени и преработени стоки; онлайн магазин; онлайн маркетинг; производство и продажба на хранителни, промишлени стоки и стоки за бита; извършване на туристически услуги в страната и чужбина; реклама; мениджмънт; консултантски услуги; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; дистрибутурска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; транспортна дейност; покупка и продажба на стоки и продукция; строително-ремонтни и проектантски услуги; спедиционна; складова и лизингова дейност; внос и износ; информационни услуги; всички дейности, изискващи лиценз, след получаване на такъв, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон

гр. Игнатиево, ул. ул. Гроздьо Желев 4