Фирма НАТАЛИЯ МИКОВА

Свържи се с фирма НАТАЛИЯ МИКОВА

РЕКЛАМНО – ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ФОТОГРАФСКИ УСЛУГИ, ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, ПОСРЕДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ ( С РАЗКРИВАНЕ НА АТЕЛИЕ ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ ), ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, РАЗКРИВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН И ВСЯКА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.