Фирма НАТУРА СПОТ

Свържи се с фирма НАТУРА СПОТ

Търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни натурални и био продукти в страната и чужбина; Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; Вътрешна и външна търговска дейност; Консултантска и експертна дейност; Извършване на търговски и правни сделки за своя и чужда сметка; Търговско представителство; Агентство и посредничество; Сделки с интелектуална собственост; Маркетинг; Рекламна дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, след снабдяване със съответния лиценз/разрешително, ако подлежи на разрешителен режим.

гр. Варна, ул. ул. ХАН МАЛАМИР 2А