Фирма НАТУРАЛ 67

Свържи се с фирма НАТУРАЛ 67

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА; ПРОИЗВОДСТВО НА НАПИТКИ; АВТОРЕМОНТНИ, АВТОБОЯДЖИЙСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ ЗА АВТОМОБИЛИ; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ВНОС И ИЗНОС; КОНСУЛТАНТСКИ, РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЗИНГ; ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ.

гр. Добрич, ул. Трети март 70