Фирма НД ТРАНСПОРТ

Свържи се с фирма НД ТРАНСПОРТ

Вътрешен и международен транспорт на стоки и услуги, логистика, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон.

Телефон: 0888840778