Фирма НДМ КОРПОРЕЙШЪН

Свържи се с фирма НДМ КОРПОРЕЙШЪН

Внос и износ на стоки, вътрешна и външна търговия, търговия на едро и дребно със стоки, реекспорт на стоки, извършване на услуги, търговско представителство и посредничество на физически лица и фирми, покупка и продажба на недвижими имоти, извършване на консултационни услуги, рекламни, програмни, информационни, туристически, хотелиерски и транспортни услуги, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона.

гр. София, ул. Бели Искър 19