Фирма НЕЙТИВЮ

Свържи се с фирма НЕЙТИВЮ

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ,ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ СТОКИ, ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – С КАФЕ, КУХНЕНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЯДКИ, СЛАДКАРСКИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ХРАНИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ, КИНКАЛЕРИЯ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ДР. ИЗДЕЛИЯ, ПЛАТОВЕ, БИТОВА ТЕХНИКА, СТОКИ ЗА БИТА, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО,РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР, ОНЛАЙН РЕКЛАМА, ПРЕВОДИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, ИМПОРТ, СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ УСЛУГИ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА БИЛКИ, ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ И ГЪБИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Костенец, ул. УЛ. ВЕСЛЕЦ 1

Телефон: 0877616114