Фирма НЕКСТ.Е.ГО БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма НЕКСТ.Е.ГО БЪЛГАРИЯ

Разработка, инженеринг, индустриализация, тестване, производство, маркетинг, дистрибуция, сервиз и продажба на четириколесни електрически превозни средства и части за лична и търговска употреба, производство, търговия, внос, износ, отдаване и получаване под наем на материали, машини и съоръжения; ноу-хау, получаване на лицензии и патенти, агентство и комисионерство и всички други дейности и услуги, незабранени със закон.

гр. Ловеч, ул. бул. Мизия 1