Фирма Некст Пойнт Сълюшънс

Свържи се с фирма Некст Пойнт Сълюшънс

Управление на търговски дружества; търговско представителство и посредничество; управление на активи; консултантски услуги в сферата на недвижимата собственост, финанси и стратегически мениджмънт; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки; преработка, изкупуване и търговия в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. ул. “Сири дол” 11

Телефон: +359888860337