Фирма НЕЛ 21

Свържи се с фирма НЕЛ 21

търговия на едро; административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност; даване на имоти под наем; консултантски дейности в областта на управлението; дейности в областта на информационните технологии; дейности по охрана; производство на мебели; растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности; рекламна дейност и проучване на пазари; ремонт и инсталиране на машини и оборудване; ресторантьорство; строителство на сгради и съоръжения; сухопътен транспорт; туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации; търговия на дребно; хотелиерство; счетоводни дейности както и всяка друга дейност, незабранена от закона, ако за извършване на определена дейност се изисква лиценз (разрешение), дейността ще се извършва след получаване на конкретния лиценз (разрешение) .

гр. Стара Загора, ул. ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 58

Телефон: 0888111944