Фирма НЕПОВТОРИМИ

Свържи се с фирма НЕПОВТОРИМИ

ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С МЕБЕЛИ , ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ , ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ИНФОРМАЦИОННИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛИЦЕНЗИ, РЕЗРЕШЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ, АКО ТАКИВА СЕ ИЗИСКВАТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

с. Доспей, ул. 1-ВА 22