Фирма НЕРКО ТРАНС – Нермин Хакъев

Свържи се с фирма НЕРКО ТРАНС – Нермин Хакъев

Търговска дейност – търговия с промишлени и битови стоки в страната и чужбина, транспортна дейност /вътрешен и международен/-обществен превоз на пътници и превоз на товари в страната и чужбина, обществено хранене, производство на селскостопанска продукция, плодове, зеленчуци, покупко – продажба на леки и товарни автомобили, промишлени и битови услуги, други дейности, незабранени от закона

гр. Кубрат, ул. ул. КОЗЛОДУЙ 43