Фирма НЕТЦВЕРК ОРГ

Свържи се с фирма НЕТЦВЕРК ОРГ

Управленско консултиране, изработване на стратегически концепции, консултантски услуги, свързани с бизнес развитие, консултиране на национални и международни частни лица и търговски предприятия, анализиране на икономическото им състояние, управление на задачи за трета страна, аутсорсинг, организиране на придобиване, контрол и управление на активи, покупко – продажба на дружествени дялове и търговски предприятия, маркетинг, интернет маркетинг, интернет услуги, представителство на физически и юридически лица пред всякакви органи и организации, търговско посредничество на български и чуждестранни физически, и юридически лица, представителство, включително на основание комисионен договор на физически и юридически лица в страната, и чужбина, внос и износ, посредничество, търговия на едро, дребно, каталожна търговия, преводачески услуги, търговия на едро и дребно с всички видове стоки, предоставяне на услуги от всякакъв вид, индустриални услуги, занаятчийска дейност от всякакъв вид, туристически, рекламни, и информационни или други услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; рент а кар, онлайн търговия, както и всякаква друга търговска дейност, която не е изрично забранена от закон, указ или друг нормативен акт.

Телефон: 056993335