Фирма НГА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ ЕАД КЛОН БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма НГА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ ЕАД КЛОН БЪЛГАРИЯ

ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС ВСЯКАКВИ СТОКИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ, СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ СТОКИ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО и ПОСРЕДНИЧЕСТВО. КОМИСИОНЕРСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСТОРТ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

гр. София, ул. ул. Кожух планина 21

Уебсайт: www.ngabuild.com