Фирма Ник Менторинг

Свържи се с фирма Ник Менторинг

провеждане на обучения, консултации, менторинг програми за индивидуално, професионално и организационно развитие, както на място „лице-в-лице“ с клиентите, така и дистанционно чрез дигитални платформи и съдържание; подпомагане на хората и организациите в дигитализация на техните продукти, услуги, организационни и комуникационни процеси с блокчейн и други информационни технологии; изработване на електронни обучения и имплементиране на платформи за дигитална комуникация, обучение и развитие на кадрите в организациите; участие в търговски дружества и мениджмънт на търговски дружества; управление на права на патенти и друга интелектуална собственост; реализиране на иновативни проекти в областта на информационни и комуникационни технологии, био и еко технологии, психология и изкуствен интелект; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; предоставяне на услуги за производствено и крайно потребление, както и всякаква друга незабранена от закона дейност

гр. София, ул. ж.к. Стрелбище, ул. Кестенова гора 12

Телефон: (+359) (89) 8570757

Уебсайт: https://nickmentoring.com