Фирма Никал 21

Свържи се с фирма Никал 21

Хотелиерство и ресторантьорство, развитие, изграждане, експлоатация и менижиране на заведения за хранене, кетъринг, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, строителство, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, туризъм и туристически услуги, туроператорски сделки, предоставяне на транспортни, информационни, анимационни и културни услуги, маркетингова и рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.