Фирма НИКИ ВЕНДИНГ 2021

Свържи се с фирма НИКИ ВЕНДИНГ 2021

търговия с хранителни и нехранителни стоки; търговия с чай, кафе и спиртни напитки; заведение за бързо обслужване; питейно заведение; търговия със стоки и услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажба,препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; както всяка друга дейност незабранена от законите в страната, както и след получаване на изискуемият лиценз или разрешително.

гр. Девня, ул. УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 110