Фирма НИКОЛ ЛОДЖИСТИК

Свържи се с фирма НИКОЛ ЛОДЖИСТИК

Транспортни услуги, търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид,-продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки,- хотелиерски, туристически, ресторантьорски, консултации и посредничество при покупки, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; туристически сделки, туроператорство и турагентство; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,- външнотърговски сделки с всякакъв вид стоки, в пълен обем – импорт, експорт, реекспорт, както и всички други незабранени от закона дейности.

гр. Русе, ул. ПЛИСКА 2

Телефон: 0883397883