Фирма НИКОЛАИ 80 – НИКОЛАЙ КОЛЕВ

Свържи се с фирма НИКОЛАИ 80 – НИКОЛАЙ КОЛЕВ

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ. ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ. ТЪРГОВИЯ – ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. СКЛАДОВИ СДЕЛКИ. ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Кула, ул. ул. ВЪЗРАЖДАНЕ 17